2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tuesday, December 6, 2016

ပုလဲဆိပ္ကမ္း

  ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္။
တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ခင္း။
အေမရိကန္ၾကည္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရတပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ လခထုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆံုးေသာ တနဂၤေႏြေန႔ ၿဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ညလံုး ပုလဲဆိပ္ကမ္း၌ ကပြဲခန္းမမ်ားႏွင့္ ဘားခန္းမ်ားတြင္ လူေတြႏွင့္ မဆံ့ေအာင္ ၿဖစ္ခဲ့သည္။
ေရတပ္မွ သေဘၤာအုပ္စုၾကီးသည္ တၿမန္ေန႔ကမွ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ဆုိလွ်င္ ဟာ၀ိုင္အီကြ်န္းတြင္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ၿပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ ကြ်န္းေပၚတြင္လည္း ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္လာ ၾကသည့္ႏွယ္ စစ္သားမ်ားႏွင့္အၿပည့္ ၿဖစ္ေနသည္။
နံနက္ ၀၃း၄၅ နာရီတြင္ ပိုကာ၀ုိင္းကစားေနသူအခ်ိဳ႔ႏွင့္ မိမိတုိ႔ရိပ္သာအသီးသီးဆီသုိ႔ ၿပန္သြားေနၾက သူမ်ားေလာက္သာ ရိွေနသည္။
ၿမဴႏွင္းမ်ားဆုိင္းေနသည့္ ပင္လယ္ၿပင္ကုိ မ်က္ႏွာမူကာ ေတာင္ေစာင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တဲငယ္ တစ္လံုးတြင္းမွ နာရီႏိႈးစက္သံက အဆက္မၿပတ္ ၿမည္ေနသည္။ စက္/လက္ တပ္ၾကပ္ ( တတိယအဆင့္ ) ဂ်ိဳးေလာ့ကဒ္ႏွင့္ တပ္သားအဲလိြဳက္တုိ႔ ေကြးေနၾကရာမွ ၿငီးတြာကာ ထလာၾကသည္။ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ ၾကၿပီးေနာက္ တာ၀န္က်ရာေနရာသုိ႔ ေအးၿမေသာ နံနက္ခင္းေလကို ရွဴ႐ိႈက္ရင္း ေလွ်ာက္လာၾကသည္။


        သူတုိ႔တဲအနီးတြင္ သတၱဳေခ်ာင္းမ်ားၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားသည့္ ၿပတင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ေလးေၿမွာင့္ ပံုသဏၭာန္ ၾကီးမားေသာ ယဥ္ေနာက္တြဲတစ္ခု ရိွသည္။ ထုိေနာက္တြဲတြင္ ေရဒါစက္ကိရိယာကို တပ္ဆင္ ထားသည္။ ေခါင္မုိးေပၚတြင္ တာေပၚလင္စၿဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ သဏၭာန္အားၿဖင့္ အုပ္ေဆာင္းပံု ခပ္ဆင္ဆင္ ရိွသည့္ အေတာ္အတန္ၾကီးမားေသာ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ား လႊင့္ - ဖမ္းသည့္ ေကာင္းကင္ၾကိဳးခြက္ တစ္ခုရိွသည္။ Radar Aerial ေရဒါေကာင္းကင္ၾကိဳး ဟုလည္း ေခၚသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ဖုံးအုပ္ ထားေသာ တာေပၚလင္စကို ဖယ္လုိက္သည္။ မၾကာေသးမီက အဂၤလန္မွ ေရာက္လာသည့္  စမ္းသပ္အဆင့္ ေရဒါကိရိယာ သံုးခုအနက္မွ တစ္ခုၿဖစ္သည္။ ေရဒါကိရိယာ တီထြင္ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္မွာ မၾကာေသးသည့္အေလွ်ာက္ လူသိနည္းေသးသည့္ အၿပင္ စိတ္၀င္စားမႈလည္း သိပ္မရိွခဲ့ၾကေခ်။ အရပ္သားဘ၀ တြင္ အေပ်ာ္တမ္းေရဒီယို တည္ေဆာက္သူၿဖစ္သည့္ ဂ်ိဳးေလာ့ကဒ္အတြက္မူ ထုိ ေရဒါကိရိယာတြင္ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားၾကီး ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔လုိ စိတ္၀င္စားမည့္သူမ်ိဳးကေတာ့ ရွားသည္။

Friday, November 11, 2016

လတန္ေဆာင္မုန္းလတန္ေဆာင္မုန္း

ဥတုရာသီ
စင္ၾကည္၀င္းပ
ေအးျမစ။

နကၡတ္စံုလင္
အာနိသင္ျပ
ေဆးေပါင္းခ။

ျဗိစၧရာသီ
စံုညီက်င္းပ
ကထိန္လ။

အခ်ိန္သည္ကား
ထူးျခားလွဴဒါန္း
မသိုးသကၤန္းႏွင့္
ခ၀ဲပန္းလႈိင္
တန္ေဆာင္တိုင္။


ေမာင္ငယ္ညီေထြး

 
Posted by yangonthulay.13 

Friday, October 28, 2016

ေလၿဖတ္ေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား


               

     ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ ကမ ၻာ့ေလၿဖတ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ ( World Stroke Day ) ၿဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာၿခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေၿခခံ လိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာၾကံ့ခိုင္၊ သန္စြမ္း၍ အသက္ရွည္ရွည္ေနႏိုင္ၿခင္းသည္ အႏိႈင္းမဲ့ဆုလာဘ္တစ္ပါး ၿဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာၿခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းၿခင္းတို႔၏ တန္ဖိုးကို မက်န္းမာေသာအခါ၊ မသန္မစြမ္းၿဖစ္ၾကေသာအခါတြင္မွ ပို၍ သိနားလည္လာတတ္ၾကသည္။
          ေလၿဖတ္ေရာဂါသည္ ကမ ၻာတစ္၀န္းတြင္ ေသဆံုးၿခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၿဖစ္သကဲ့သို႔ နာတာရွည္ မသန္မစြမ္းၿဖစ္က်န္ရစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းတြင္လည္း အဓိက အခ်က္တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ ကမ ၻာ့ေလၿဖတ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီး ( World  Stroke Organization ) ၏ အဆုိအရ ကမ ၻာေပၚတြင္ လူေၿခာက္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေလၿဖတ္ေရာဂါ ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts

W e l c o m e

ျမန္မာ့ေျမ

erer-outer'>