2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thursday, October 5, 2017

ၾကာပြင့္ခ်ိန္ၾကာပြင့္ခ်ိန္

ညကဖူးငံု၊ ၾကာပဒံုသည္
အရုဏ္မုိးေသာက္ ေစာင့္သတည္း။
အရုဏ္ျမဴး၍
ေလဦးလည္းလာ၊ တိမ္ျပာလည္းကင္း
ေမွာင္ၾကြင္းလည္းၿပိဳ၊ ႏွင္းလည္းစိုေသာ္
သံခ်ိဳရင့္ေၾကြး၊ ငွက္ကေလး၏
ေတးကိုနာလ်က္၊ အားမာန္တတ္သည္
ကန္ထက္ေရြၾကာ ပြင့္သတည္း..။

( ဗန္းေမာ္ညိဳႏြဲ႕)


ကမ ၻာသစ္

Wednesday, October 4, 2017

ေန႔စဥ္သၾကား ေလွ်ာ့စားျခင္း၏အက်ိဳး
မၾကာမီက ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO က လမ္းညႊန္မူ၀ါဒအသစ္တစ္ရပ္ ေၾကညာလုိက္သည္။
တစ္ေန႔လွ်င္ သၾကားစားသံုးမႈ မူလစံညႊန္းထက္ တစ္၀က္ေလွ်ာ့စားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။
အေမရိကန္ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း မဂၢဇင္းတြင္ အေမရိကန္ အာဟာရပါရဂူမ်ားက လြန္ကဲစြာ
သၾကားစားသံုးမႈေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစသနည္း
ဆုိသည့္အေၾကာင္းကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ထုပ္ပိုးထားသည့္ အစားအေသာက္မ်ားအတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဖရုတုိ႔သၾကားဓာတ္သည္
အသည္းတြင္ အဆီဓာတ္သိုေလွာင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုေကာင္းပိုျမန္ေစသည္။ အကယ္၍
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖရုတုိ႔ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ အစားအေသာက္ကို စားသံုးေနလွ်င္ အသည္း၀န္းက်င္တြင္
အဆီဓာတ္မ်ား စုရံုးၿပီး အရက္ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထုပ္ပိုးအစားအေသာက္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်ိဳသၾကားဓာတ္ေၾကာင့္ ေသြးရည္တြင္
အင္စူလင္အဆင့္ ျမင့္တက္ေနတတ္သည္။ ႏွစ္လရွည္ၾကာလာလွ်င္ ေသြးေၾကာ၀န္းက်င္၏
ၾကြက္သားဆဲလ္ ႀကီးထြားမႈႏႈန္းကို ျမန္ဆန္ေစသည့္အတြက္ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားကို တင္းက်ံဳ႕
ေစကာ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

မူလကတည္းက ကိုလက္စထေရာျမင့္မားသူ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရိွသူႏွင့္ အ၀လြန္သူတုိ႔မွအပ
ျဖည့္စြက္သၾကားဓာတ္ အမ်ားဆံုးစားသံုးသူသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း မေကာင္းေသာ
ကိုလက္စထေရာႏွင့္ Triglyeerid တုိ႔သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔တက္ၿပီး ေကာင္းေသာ
ကုိလက္စထေရာမွာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ဆင္းသြားသည္ဟု သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရ
သိရသည္။

သၾကားစြဲေစျခင္း
သၾကားဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္ကို ဓာတုဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လႊတ္ေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေပးသည္။
ေက်နပ္အားရမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး လူကို စြဲလမ္းေစပါသည္။ တိရစ ၦာန္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ
အကယ္၍ သၾကားစြဲေနေသာ တိရစ ၦာန္ကို သၾကားစားသံုးမႈရပ္ေစလွ်င္ သူတုိ႔သည္
သြားႀကိတ္သည္။ ကတုန္ကယင္ျဖစ္သည္။ ေၾကာင့္ၾကပူပန္၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အၿမဲတမ္းစား၍မ၀၊ ဆာေနသည္ဟု ထင္ေနျခင္း
သုေတသနေတြ႔ရိွရသည္မွာ သၾကားကို ပိုပိုမုိမုိ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္မွ မိမိကိုယ္ကို
စားလုိ႔၀သလား၊ မ၀ဘူးလားဆုိတာ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဖရုတုိ႔သၾကားဓာတ္
ျမင့္မားေသာ ထုပ္ပိုးအစားအစာမ်ားစြာစားလွ်င္ အစားလြန္ကဲျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ဖရုတုိ႔သၾကားဓာတ္သည္ ဆာေလာင္ျခင္းအင္ဇုိင္းကို ထုတ္လႊတ္ေအာင္ ႏိႈးဆြေပး
သျဖင့္ လူကို ငတ္မြတ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ေစျခင္း
အေမရိကန္ လူထုသိပၸံစာၾကည့္တုိက္ဂ်ာနယ္၏ သုေတသနေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း
၁၅၀ ကယ္လိုရီ အပူဓာတ္ေပးႏိုင္ေသာ သၾကားဓာတ္ကို ပိုမုိစားသံုးမိပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ
၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆြးေျမ့ေရာဂါ ျဖစ္လြယ္ေစျခင္း
လူထုက်န္းမာေရးဂ်ာနယ္မွ လူေပါင္း ၉၀၀၀ ကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္မႈအရ ေဆြးေျမ့ေရာဂါသည္
အခ်ိဳဓာတ္အစားမ်ားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္မႈရိွသည္။ အခ်ိဳကို အစားမ်ားေလ ေဆြးေျမ့ေရာဂါျဖစ္လြယ္ေလ
ဟု ဆုိပါသည္။

အသားအေရ ပိုဆုိးလာျခင္း
သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္အရ ေသြးရည္တြင္းမွ သၾကားဓာတ္သည္ ပရိုတင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိမ့္မည္။
အကယ္၍ ဤေပါင္းစပ္မႈသည္ အေရျပား၏ Collagenase ၌ျဖစ္လွ်င္ အေရျပား၏ သိပ္သည္းျခင္းကို
ေလ်ာ့ေစၿပီး ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ပါးေရနားေရ တြန္႔လာလိမ့္မည္။

ပါေမာကၡေဒၚခင္ျဖဴ
Ref: Golden Phoniex
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ အတြဲ ၃၀၊ အမွတ္ ၅ သင့္က်န္းမာေရးက႑မွ က်န္းမာေရးသုတ
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္ကုသိုလ္ျပဳ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, October 3, 2017

ရြာကိုတမ္း အလြမ္းေျပ
ခ်စ္တဲ့သူငယ္ေလ
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေယာင္းမတို႔ေရ ..
မိုးဦးတသြယ္၊ မိုးလယ္မိုးေႏွာင္း
မုတ္သံုငယ္၊ တကယ္ေကာင္းလို ့

ေခ်ာင္းမွာေရလွ်ံ၊ ကန္မွာေရေဖြး
ဒီႏွစ္ေႏြ၊ ေရအေရးတြက္
စိတ္ေအးရမည္လားကြယ္..။

မ်ိဴးကူးဖလွယ္၊ တို႔လယ္တို႔ေခ်ာင္း
ပဲပိစပ္၊ သီးထပ္ေလာင္းလုိ႔
ေၿပာင္းဖူးတဖံု၊
စင္းငံုေရာေထြ
ေရွ႕ေၿပးလယ္၊ နာမည္ေမႊးသနဲ႔
ထိပ္ေၿပးလွခ်ည့္လားကြယ္ ..။
ယူကလစ္မ်ိဳး၊
စိုက္ပ်ိဳးတူးဆြ
တအိမ္လွ်င္၊ ဆယ္ပင္က်လည္း
ေတာတထူ သန္ေနေရာ့မယ္..။
မူစနစ္ပ်ိဳး၊
ခရိုးဆူးခ်
စစ္ေၾကာင္းလာ၊ ကိုယ္တာလွလုိ႔
ေၿပာၿပဆူညံေနေရာ့မယ္..။
ၾကာငံုဖူး၍၊
သူဦးငါတိုး
ၿမကန္သာ၊ ၾကာစြယ္ခ်ိဳးလုိ႔
ကန္ရိုးစည္လွၿပီေပ့ါေနာ္..။
သံစံုက်ဴး၍၊
ရႊင္ၿမဴးညံညိဳး
လသာသာ၊ ရြာလယ္ရိုးမွာ
ရြာဒိုး ဟီလွၿပီေပ့ါေနာ္..။ဒီပကၤရာ၊ စဥ္လာဆင္ႏႊဲ
ငါတို႔ရြာ၊ ၀ါကြ်တ္ပြဲမွာ
တကယ္တန္း၊ "ဆယ္သန္း" ပဲလား
ေၾကးမၿမင္၊
ေထြးရင္ ပဲလား
ပြဲငွားၿပီးလွ်င္ သိစမ္းခ်င္...။
ႏွစ္စဥ္သာလွ်င္၊ ထံုးခါမပ်က္

ေဆြဧည့္လာ၊ လွ်ာမွာမ်က္ဖို႔
ေရႊ ႏြဲ ့ ၀ါ ၊ မာလာခက္တုိ႔
ညက္ၿဖဴဆုပ္
လုပ္ၿပီလားေတာ္..။
ခ်စ္ခင္စြာပင္၊ မုန္းတာမဘက္
သူတၿဖာ၊ ငါတလက္ႏွင့္
တူမကြာ၊
ကူကာစြက္လုိ႔
ၾကာတက္သုပ္ သုပ္ၿပီလားေတာ္..။ကန္ေတာ့ခန္းထြက္
ယြန္းဗ်ပ္ ၿပင္မွ ၿပင္ပါစ
ဆီးမီးထြန္းလ်က္
ကြန္းနတ္စင္မွ တင္ပါစ..။
သီတင္းကြ်တ္ခါ
မယ္တို႔ရြာဆီ၊
ၾကာညိဳငယ္လန္း
ဆီးမီးေရာင္ရွိန္၊ ေၿပာင္ေၿပာင္ထိန္လို႔
သည္ခ်ိန္ကို
ေမွ်ာ္ကာမွန္းေသာခါ
လြမ္းလွတယ္ေလး...။

တင့္ထြန္း (ေခ်ာက္)
.............................

* 1999 ၀န္းက်င္က ကြ်န္ေတာ့္ မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ ေရးသားသိမ္းဆည္းထားခဲ့တဲ့ 
ေငြတာရီ မဂၢဇင္းေဟာင္းထဲက ၿမန္မာ့ဓေလ့ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္
Posted by Nanda on October 8, 2011

Recent Posts

ျမန္မာ့ေျမ

erer-outer'>